Almet metalizacja

Polityka prywatności

Korzystając w jakikolwiek sposób z naszego serwisu, akceptujecie Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie. Jednocześnie wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883).

Niniejszy serwis nie odpowiada za politykę prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu, jak i tych, które umieszczają linki do serwisu.

Witryna ta może zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Administrator serwisu może wprowadzić ulepszenia i/lub zmiany w swoich produktach, usługach, programach w serwisie w dowolnym momencie, bez powiadomienia. On także jako jedyny posiada dostęp do danych osobowych, które docierają do naszego serwisu poprzez różne formy jak newsletter czy rejestracja konta.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Państwu zalogowania się do naszego serwisu. W żadnym wypadku Wasze dane nie będą wykorzystywane, przetwarzane, ani odsprzedawane żadnym podmiotom trzecim. Natomiast dane pozyskane w trakcie korespondencji pomiędzy Państwem, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Wasze listy elektroniczne.

Jeżeli zapisali się Państwo na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziliście zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Państwa dane w celu wysłania Wam naszego Newslettera.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej, zmodyfikowanej i poprawionej na tej stronie www.

Informacja o przetwarzaniu i dostępie do danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej rozporządzeniem, informuję, iż administratorem Państwa danych osobowych, przekazanych mi w celu wykonania umowy sprzedaży towarów lub umowy świadczenia usług jest Jakub Łyko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ALMET z siedzibą przy ul. Kopalniana 12g, 42-271 Częstochowa.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w powyższym zakresie.

Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. Dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania i obowiązkowego okresu przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa.

Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia tych danych lub ich ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dane będą przetwarzane niezgodnie z przepisami rozporządzenia.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz żądania usunięcia tych danych lub ich ograniczenia, podlega ograniczeniu przez obowiązujące przepisy prawa, np. w zakresie związanym z obowiązkiem przechowywania dokumentacji dla celów rachunkowych.

Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się drogą mailową na adres: info@metalizowanie.pl.

Metalizacja próżniowa tradycyjna

Dzięki metalizacji wykonanej w oparciu o tradycyjne lakiery możemy uzyskać bardzo ciekawe efekty wizualne które nadają luksusowy charakter każdemu produktowi. Metalizacja tradycyjna daje możliwość wykonania ciekawych powłok przy niskim koszcie jednostkowym oraz niskim koszcie wdrożenia do produkcji. Technologia ta dedykowana jest do małych i średnch nakładów.

Metalizacja próżniowa UV o podwyższonej odporności chemicznej i mechanicznej

Na nowoczesnej, automatycznej linii lakierniczej wykonujemy powłoki UV odporne na działanie perfum oraz innych substancji zawartych w kosmetykach. Technologia UV jest kierowana w szczególności do klientów z branży opakowań perfumeryjnych i kosmetycznych oraz wszędzie tam gdzie kluczowa jest estetyka powłoki oraz parametry odporności mechanicznej.

Lakierowanie dekoracyjne lakierami tradycyjnymi oraz utwardzanymi promieniami uV

Nanosząc specjalne uszlachetniające powłoki lakiernicze na powierzchnię elementów możemy w prosty sposób całkowicie odmienić charakter produktów naszych klientów. Właściwości powłok lakierniczych sprawiają że ostateczny klient otrzymuje do użytkowania bardzo estetyczny produkt wysokiej jakości, który jest bardzo satysfakcjonujący nie tylko wizualnie ale posiadają również bardzo wysokie parametry użytkowe.

Co oferujemy?

Brokatowanie

Brokatowanie

Czarny połysk piano

Czarny połysk piano

Efekt mrożenia

Efekt mrożenia

Efekty specjalne

Efekty specjalne

Matowienie

Matowienie

Metalizacja mat

Metalizacja mat

Metalizacja połysk

Metalizacja połysk

Efekt perły

Efekt perły

Przejście tonalne

Przejście tonalne

Satyna kolor

Satyna kolor

Srebro satyna

Srebro satyna

Złoto satyna

Złoto satyna